Марто at home« | »

КриптоВот

Какво е КриптоВот? – Електронно гласуване, базирано на принципа на работа на криптовалутите. Криптовота дава решение на почти всички проблеми на електронното гласуване и най-вече не позволява подмяна на гласове.

Идеята на криптовота е децентрализирана система за гласуване, базирана на съществуващия начин на криптовалутите. При тях идеята е, че всеки един участник има при себе си информацията за всички активности, но не може да ги манипулира, тъй като всяка информация е защитена от криптографски и хеширащи алгоритми. Същевременно КриптоВота ще даде възможност на всеки един да валидира цялата информация или само част от нея (например своя вот), както и да извлече статистически данни (например брой гласове по даден въпрос). Същевременно данните са анонимни и не е възможно извличането на имена или други лични данни от свободноразменящата се база от данни.

КриптоВот се разграничава от сегашния предложен вариант за електронно гласуване по това, че НЕ разчита на централизирана система, в която се съдържат всички данни. Основния проблем на централизираната система е възможността за подмяна на гласове и липса на необходимата прозрачност. Въпреки че в Естония разчитат на точно такава и дори тя е с отворен код и може да бъде свалена и използвана от всяко пожелало правителство.

За да разберете повече за КриптоВот трябва да знаете как работят криптовалутите. За съжаление това не е толкова просто нещо, като да начертаеш на един лист хартия няколко имена и да накараш хората да слагат по един хикс. Последното е основния проблем на такъв начин на гласуване.

Интересни разсъждения относно електронното гласуване можете да прочете в блога на Божо

Posted by on 13 February 2014.

Categories: блогинки

0 Responses

Leave a Reply

CommentLuv badge

« | »
Recent Posts


Pages