Марто at home« | »

Добавяне на модул към php

В случая става дума за модула mcrypt и действието се развива под Slackware. Разбира се процедурата е идентична за всеки друг модул и всяко друго дистро.

На първо място трябва да се свали сорса на php (версията трябва да съвпада с вече инсталираната):
#wget http://bg2.php.net/distributions/php-5.2.8.tar.bz2

След което разбира се разархивираме архива:
#bunzip2 php-5.2.8.tar.bz2
#tar -vxf php-5.2.8.tar

За добавянето само на един модул не е необходимо да се компилира целия сорс на PHP, затова отиваме направо в папката на модула:
#cd php-5.2.8/ext/mcrypt/

Необходимо е да се стартира phpize, който да подготви модула за компилиране:
#phpize

Създаване на т.н. “Make” файлове необходими за компилацията на сорса:
./configure

Компилиране:
make

И разбира се инсталиране:
make install
Резултата, от което е:
Installing shared extensions: /usr/lib/php/extensions/

Важно е да се следи изхода на всяка една от командите за грешки. Тъй като изпълнението на следваща команда е безсмислено, ако предходната не е завършила без грешки. Например е необходимо да разполагате с инсталиран libmcrypt.

Posted by on 6 March 2009.

Categories: HowTo

2 Responses

  1. Да добре е написано и подробно обяснено, но проблема е, че не съм го пробвал, и не знам дали ще стане.
    Все пак предполагам че е така!!!
    Браво!

    by napster on Mar 9, 2009 at 09:19

  2. Написаното е практическо ръковоство изполвано няколко пъти – можеш да си сигурен, че ще работи!

    by Марто on Mar 25, 2009 at 19:04

Leave a Reply

CommentLuv badge

« | »
Recent Posts


Pages