Марто at homeServer Load | Max server load average

В уникс операционните сисмтеми load е работата, която компютърната система трябва да извърши. Load average е средната натовареност за определено време, която трябва да се извъши.

Лесно можете да да получите информация за натоварването на машината. Това става с командата `uptime`, която трябва да изпишете в конзолата. Изходната информация изглежда по този начин:

$ uptime
 14:34:03 up 10:43,  4 users,  load average: 0.06, 0.11, 0.09

Приблизително горния ред показва:
– през последната една минута процесора е бил натоварен средно 6% (0.06)
– през последните пет минути процесора е бил натоварен средно 11% (0.11)
– през последните петнадесет минути процесора е бил натоварен средно 9% (0.09)

Сигурно ви се е случвало натоварването да е било над единица –  това означава, че сървъра е бил натоварен на 100%, но това не е било достатъчно за да изпълни всичките си задачи за единица време.

Повече за Server load можете да прочетете в Wikipedia

Трябва да знаете, че минималното натоварване (Server load) е 0 (нула), но горната граница не е фиксирана. Колкото по-голямо е числото над единица, толкова по-забатачен е един сървър.

Важно е да знаете, че сървърите са различни спрямо своя хардуер. Например машина с един едноядрен процесор натоварен на 100% през последната минута ще има load average 1. Машина подложен на същото натоварване, но разполагащ с двуядрен процесор (при еднакви други характеристики) ще има load average 0.5 за последната минута.

Max server load average от друга страна е стойност, която можете да конфигурирате в своя Hyper Cache Extended плугин. Тази конфигурация ви дава възможност да окажете на Hyper Cache Extended кое натоварване (load average) на сървъра според вас е твърде голямо и плугина да мине в специален режим в който щади максимално ресурсите на машината. В този режим кеш не се регенерира, а единствено се създава, ако липсва такъв за изискваната страница. Когато натоварването падне под стойността на Max server load average кеша отново започва безопасно да се регенерира при нужда.

Стойността по подразбиране на “Max server load average” е така избрана, че да отговаря на модерните сървърни конфигурации.
Все пак тъй като плугина може да да бъде инсталиран на различни сървъри (по-нови или по-стари) има възможност за по-прецизно конфигуриране по желание.

2 Responses

  1. Is this page available in English? I was researching your plugin, and want to know what the “Max server load average” is.

    Thanks!

    by Johnny Boy on Apr 4, 2015 at 13:31

  2. […] If the Server load is above Max server load average then the plugin will serve only cached version and will not try to create new cache file until the server load is bellow Max server load average value. You can read more about this in bulgarian […]

    by Hyper Cache Extended WordPress Plugin Download – WordPress Plugins Download on Jul 3, 2022 at 21:23

Leave a Reply

CommentLuv badge
Recent Posts


Pages