Марто at home« | »

PR Updated 2010.06

PR Updates

Как стана ясно през последните няколко дни тече PR ъпдейт. Всъщност както ще видите от статистиката по-долу PR ъпдейт частично тече през последните две-три седмици!

И така, по-долу са изведени две графики, съдържащи статистика първо по дни и после по седмици за последните няколко месеца. В графиките се виждат стълбчета с относителна височина (размера им е процентно свързан с броя PR ъпдейти за дадения период – седмица или ден).

Данните са измерени на база няколко хиляди различни адреса.

PR Updates

PR updates weekly

След като разгледате картинките със сигурност сте забелязали, че има цикличност/повтаряемост на събитията, макар и с малки разминавания.

Posted by on 4 June 2010.

Categories: seo

0 Responses

Leave a Reply

CommentLuv badge

« | »
Recent Posts


Pages