Марто at home« | »

bash: /bin/rm: Argument list too long

Случват се и такива неща – дори и проста команда като rm си има своите лимити 🙂

bash: /bin/rm: Argument list too long

Проблема е в това, че са подадени твърде много параметри на rm.

В Интернет можете да намерите, а и сигурно знаете част от различните начини за решаване на проблема:

ls | xargs rm


с малко bash

for i in `ls `; do rm -v $i; done;


Най-много са вариантите с find

find .-name '*.tmp' -print0 | xargs -0 rm
find .-name ‘*.tmp’ -exec rm {} \; -print
find . -exec rm {} \;
find . -delete


В крайна сметка всички вършат работа, но най-бърз е:

find /some/directory -name ‘*.wrk’ -print0 | xargs -n1000 -0 rm -f

Posted by on 20 April 2010.

Categories: благинки

0 Responses

Leave a Reply

CommentLuv badge

« | »
Recent Posts


Pages